روز ۱۳ آبان ۱۴۰۰

پیج اصلی مجموعه بعد از ۳ روز که پریده بود بلاخره برگشت🙏🙏

همچنان در تلاش هستیم برای جور کردن پول ودیعه🙏🙏🙏✅

امروز ۱۲ آبان ماه بعد از سومین روز حک شدن پیج اصلی مجموعه مجبور شدیم پیج دیگری در اینستا راه اندازی کنیم

که اخبارش در همین سایت قابل دیدن هست.